Děloha

„Jenom žena ví, čeho je schopná.“

S. Maugham

Moje milé ženy, pojďme se nyní seznámit s tím nejmoudřejším, nejcennějším, nejintimnějším, s tím, kde postává nový život, kde je posléze ochráněn a zásobován vším potřebným. Děloha je centrum tvořivé síly a sexuální energie.

Když jsme napojené na naše ženství, jsme tvořivé, otevřené, přirozené, a to zvláště ke druhému pohlaví. Proudí v nás tanec naší ženské sexuální energie. Jednáme přirozeně, máme velké tvůrčí schopnosti.

Když dokážete naslouchat signálům svého lůna, Váš život je plný harmonie a vy jste napojené na největší zdroj své ženské síly. Je spojena s emocionálními tématy, jako je sexualita, vitalita, síla a tvořivost, odráží se zde naše vztahy a schopnost riskovat.

Pokud se odpojíme od této síly, začíná se nám projevovat např. chronickou bolestí zad, bolestmi pánve, různými gynekologickými problémy.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud dlouhodobě neposloucháme tyto varovné signály, často se objeví nemoc, anebo dokonce až rakovina.

A začneme si klást otázku: „Proč Já…?“

Moje milé, věřte mi, že naše duše nám dlouhodobě vysílala signály k zastavení, zamyšlení se a k napojení se zpět na sebe, ale bohužel všechno a všichni ostatní byli přednější. Pojďme se nyní zastavit, zaposlouchat se do svého nitra a probudit v sobě tu ohromnou sílu sexuálně tvořivé bohyně.

Při radioterapii dělohy, která je nutná ve Tvém boji, jsi od této síly odpojená. Radioterapie zanechá ve Tvé kolébce moudrosti velké jizvy a úplně Tě odpojí od Tvé síly. Nežádoucích účinků teleradioterapie a brachyterapie je celá řada, jelikož tyto dvě techniky se při léčbě vzájemně doplňují.

Pro začátek si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi teleradioterapií a brachyterapií.

Při teleradioterapii se nachází zdroj záření mimo pacientku. Obvykle ve vzdálenosti několika desítek centimetrů. Toto ozařování trvá 4–7 týdnů, v nemocnici se setkáte s termínem dávky nebo frakce, celkem je 23–25 dávek. Ženy dochází každý pracovní den na ozáření.

Většinou jsem se setkala s tím, že si pacientky nemohly určit hodinu, ve které mohou na ozáření přijít. Proto na to buďte, milé ženy, připraveny. V jakou hodinu máte na ozáření přijít, určuje fyzik – laborant, který ozařovač obsluhuje.

Termín si domlouváte vždy s ním. Samotné ozařování trvá pouze pár minut a necítíte u něj žádnou bolest. Jen je důležité, abyste i v této chvíli zůstaly napojené samy na sebe. Během těch pár minut nemyslete na to, kam budou mířit Vaše kroky, až procedura skončí, ani na to, co všechno musíte ještě za ten den stihnout.

Právě tady se zastavte, začněte vnímat svůj dech a snažte se pozorovat své pocity. A pokud přijde nějaká myšlenka, snažte se ji dál nerozvíjet…

Opět se vraťte ke svému dechu, všímejte si, jak proudí Vaším tělem. Představte si zářivé bílé léčivé světlo, které po celou dobu proudí v každé Vaší buňce. Hromadí se ve Vašem lůně a vyhání veškeré nečistoty pryč.

Toto krátké meditační cvičení provádějte pokaždé, když půjdete na ozáření. Samy uvidíte, jaké příjemné pocity to ve Vás bude vzbuzovat. 🙂

Zkuste si zapisovat po každém ukončeném ozařování své pocity, emoce a můžete je sdílet v naší bezpečné uzavřené skupině.

Brachyterapie – můžete se setkat i se zkratkou BRT. Jedná se o vnitřní záření. Zdroj záření se umisťuje přímo do nádoru nebo k jeho těsné blízkosti. Brachyterapie se využívá i v léčbě nádoru průdušek, jícnu a penisu.

Při léčbě gynekologických nádorů máme tzv. uterovaginální aplikaci (UVAG), vaginální válec, kolpostat. Každá metoda je jiná a my se každé budeme věnovat zvlášť.

Pomáhám ženám projít snadněji cestou onkologické léčby a následně v nich probudit úctu a návrat k jejich ženství. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Získej ZDARMA

    Text formuláře

  • Kategorie